За нас

Косранг ЕООД

изработване на тактическо облекло под собствена търговска марка, за нуждите на полицейски и армейски части

Дружество “KosRang” е създадено и работи активно от 2005 год. като наши основни съветници са служители на МВР и БА участвували в мироопазващи операции и изпитали на собствен гръб нуждата от надеждна и същевременно комфортна екипировка. Продуктите, които произвеждаме се изработват изключително и само от текстил, като използваме допълнителни материали за здравина и твърдост. Дружеството изработва както екипировка за ежедневни дежурства, така и екипировка за тактическа работа и състезателна дейност. Нашите клиенти се ползват с шест месечна гаранция за всеки един от изложените по-долу продукти, като фирмата заменя изделието или отстранява повредата.Стремежът ни е екипировката ни да създава комфорт и да бъде функционална при употреба.

Кратко описание на проекта, цели и постигнатите резултати Косранг ЕООД е дружество регистрирано в началото на 2008г, със седалище и адрес на управление село Ковач. Фирмата е специализирана в изработване на тактическо облекло под собствена търговска марка, за нуждите на полицейски и армейски части. Проектът на фирма Косранг е насочен към повишаването на конкурентоспособността на селските райони, чрез инвестиция в изграждане и оборудване на нов производствен шивашки цех в собствен УПИ находящ се в с. Ковач. Настоящият проект цели да отговори на потребността от повишаване на производствения капацитет на дружеството.Потребностите на бенефициента налагат изграждането на нова сграда, в която да бъде организирано производството, закупуване на нови, високопроизводителни машини, както и инвестиции насочени към достигане на енергийна и ресурсна ефективност в производствената дейност. Резултатите от изпълнението на проекта, финансиран с европейски средства, се изразяват в близо петкратно увеличаване на готовата продукция, елиминиране на използваните до момента външни услуги по надомно шиене, повишена енергийна и ресурсна ефективност, и повишени годишни приходи на компанията.