Spec ops police officer SWAT in black uniform studio
изработване на тактическо облекло под собствена търговска марка, за нуждите на полицейски и армейски части.
Косранг ЕООД
police-2023-11-27-04-57-51-utc
изработване на тактическо облекло под собствена търговска марка, за нуждите на полицейски и армейски части.
Косранг ЕООД
Тениска // 00123
69,00 лв.
Чанта // 0505А
64,00 лв.
Чанта // 0504А
60,00 лв.
Гривна "Паракорд" // 28163
6,80 лв.
Нагревател за ръце // 24703
12,00 лв.

Кратко описание на проекта, цели и постигнатите резултати Косранг ЕООД е дружество регистрирано в началото на 2008г, със седалище и адрес на управление село Ковач. Фирмата е специализирана в изработване на тактическо облекло под собствена търговска марка, за нуждите на полицейски и армейски части. Проектът на фирма Косранг е насочен към повишаването на конкурентоспособността на селските райони, чрез инвестиция в изграждане и оборудване на нов производствен шивашки цех в собствен УПИ находящ се в с. Ковач. Настоящият проект цели да отговори на потребността от повишаване на производствения капацитет на дружеството.Потребностите на бенефициента налагат изграждането на нова сграда, в която да бъде организирано производството, закупуване на нови, високопроизводителни машини, както и инвестиции насочени към достигане на енергийна и ресурсна ефективност в производствената дейност. Резултатите от изпълнението на проекта, финансиран с европейски средства, се изразяват в близо петкратно увеличаване на готовата продукция, елиминиране на използваните до момента външни услуги по надомно шиене, повишена енергийна и ресурсна ефективност, и повишени годишни приходи на компанията.