Предназначение на мотофрезите
Предназначение на мотофрезите

Мотофрезата е предназначена за предсеитбена обработка на почвата. Трябва да се знае, че тя се прилага, след като почвата предварително е изорана късно през есента или рано напролет. Затова е необходимо да се планира сеитбообръщението, за да се знае каква обработка ще е необходима. Когато се работи в оранжерии, разбира се, нещата стоят по друг начин, с други технологични срокове.

С помощта на мотофрезата се разрохва повърхностния слой на почвата. Целта е да се разрушат едрите буци пръст, останали след оранта. Някои стопани практикуват само фрезоване, което не е много правилно, защото става дума за два съвсем различни процеса. При оран се изкарва по-дълбокия слой на почвата, който е богат на хранителни вещества, т.нар. “отпочинал”. Това е предпоставка и за по-високи добиви. При работа с мотофрезата се хомогенезира само част от обърнатия слой почва с цел да се улесни сеитбата. По този начин се унищожават и плевелите, които са поникнали след орането. Ако е необходимо предварително може да се разхвърля оборска тор, да се приложат някои препарати за обеззаразяване на почвата, за борба с гризачи и други.

Мотофрезите и следващия по-висок от тях клас мотокултиватори вършат добре своята работа, ако работещите с тях знаят функционалните им възможности. Често в практиката те се използват само за фрезоване на почвата, а всички операции след това се правят ръчно, което изисква много труд, време, а оттам ниска производителност и слаби добиви.

Мотофрезите и мотокултиваторите имат значителни по-големи възможности с допълнителния инвентар към тях. Използването на бразидир, култиватори (за мотоблоковете), картофовадачи, железни колела, тежести (за добро сцепление), прикачни косачки, прикачни водни помпи и пръскачки за растителна защита ни гарантира, че трудът на стопаните ще бъде по-лесен и доходен. За целта обаче е необходима по-голяма инициативност, находчивост и любознателност от страна на работещите с мотофрези и стремеж да се уплътни техническия капацитет на машините.