Безопасна работа с мотофреза
Безопасна работа с мотофреза

За да се извършва безопастна работа с мотофрезата е необходимо да се следват някои основни правила:

Задължително операторът трябва да носи затворени обувки и дълги панталони по време на работа. Не започвайте работа с мотофрезата при наличието в близост на хора и особено на деца и животни. Преди потегляне на агрегата се убедете, че не застрашавате околните с предприетите от Вас действия.

ЗАБРАНЕНО Е отварянето на капачката на резервоара и наливане на гориво при работещ или горещ двигател.

ЗАБРАНЕНО Е пускането на облят с гориво двигател.

ЗАБРАНЯВА СЕ работата на двигателя в затворени помещения, тъй като има опасност от задушаване и отравяне вследствие на газовете, произвеждани от двигателя.

Внимание!
Почиствайте ауспуха и резервоара за бензин от растителни отпадъци и разливи на масло.
При работа и обслужване на мотофрезата пазете ръцете или други части от тялото от непреднамерен допир до нагорещени части на изпускателната система на двигателя.

Работете само при дневна светлина или добро осветление. Пускайте двигателя в действие съгласно указанията на производителя, като осигурите достатъчно разстояние между краката и работните органи. Не вдигайте и не носете мотофрезата с работещ двигател. Не поставяйте ръцете и краката си под въртящите части.
Транспортирането на големи разстояния да се изършва с подходящо превозно средство.
Замяната на износени или дефектирали части и възли да става само с оригинални такива на фирмата производител.